ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A dreamapartman.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése során követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő neve: dreamapartman.hu
 2. Az adatkezelő címe: 8638 Balatonlelle Nádor u. 46
 3. Elérhetőség: dreamapartman.hu@gmail.com

Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól.

A dreamapartman.hu tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató).

A dreamapartman.hu mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a dreamapartman.hu által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Személyes adatot a dreamapartman.hu kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A dreamapartman.hu csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a dreamapartman.hu az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során a dreamapartman.hu tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a dreamapartman.hu megbízásában, vagy a dreamapartman.hu-val munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

Adatkezelések/ Apartman szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel a dreamapartman.hu a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a dreamapartman.hu az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

 • megszólítás (nem kötelező mező);
 • keresztnév,
 • vezetéknév;
 • cím (cím, település, irányítószám, ország);
 • e-mailcím;
 • telefonszám;
 • mobiltelefonszám
 • hitelkártya/bankkártya típusa;
 • hitelkártyaszám/bankkártya szám,
 • hitelkártya/bankkártya tulajdonos neve;
 • hitelkártya/bankkártya lejárati dátuma;
 • hitelkártya/bankkártya CVC/CVV kód (MasterCard kártyaKft. által Card Validation Code-ként (CVC2), a Visa International esetén Card Verification Value-ként (CVV2) ismert ellenőrző számok.)

 

A szobafoglalással kapcsolatos adatok kezeléséről bővebb tájékoztatót a info@dreamapartman.hu email címre írott kérésére kaphat.

Bejelentő lap

Az egyes apartman szolgáltatások igénybevételekor a Vendég  bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a dreamapartman.hu az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

 • családi és utónév,
 • lakcím
 • állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat)
 • születési hely és idő
 • személyigazolvány vagy útlevél száma

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

 • a természetes személyazonosító adatokon kívül, az
 • úti okmány (útlevél) azonosító adata
 • szálláshely címe,
 • szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
 • vízum, tartózkodási engedély száma,
 • beutazás időpontja, helye

 

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása az apartman szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a dreamapartman.hu a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

Bankkártya adatok

A foglalás során megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat a dreamapartman.hu csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat a dreamapartman.hu szerződéses banki partnerei kezelik.

Facebook oldal

A dreamapartman.hu Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a kft. híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

A Facebook alkalmazások és nyereményjátékok használata során az adatkezelés a III. 4. pontban foglaltak szerint zajlik.

Szobafoglalás esetén a Vendéget a rendszer automatikusan átirányítja a dreamapartman.hu honlapjára. A dreamapartman.hu Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, awww.facebook.com címen kaphat.

Weboldal látogatási adatok

A dreamapartman.hu weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a dreamapartman.hu üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A dreamapartman.hu-nak nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Analitika, cookie-k

A dreamapartman.hu a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ (Google Analytics), amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. A dreamapartman.hu a Google Analytics egyes hirdetési funkcióit is használja.

A dreamapartman.hu az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

Remarketing kód

A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak.

A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról

 

(Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 3. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 4. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

APARTMAN

Foglalás
Ft 11800 / Fő / Éj
 • A fent megjelölt áron 2023.06.01 - 2023.10.01- ig foglalható
 • Egébb indőpontokért kéjük keressenek minket
fOGLALHATÓ

A Dream Apartman 2012-ben jött létre a pihenni és kikapcsolódni vágyóknak.
“Kapcsolj ki nálunk, hisz a pihenés a Dream Apartman-ban kezdődik”

Kapcsolat:

 • 8638 Balatonlelle Nádor u. 46
 • +36-70-373-3772 / +36-30-333-1994
 • dreamapartman.hu@gmail.com

Dream Apartman Ⓒ 2019 - Minden jog fenntartva

Összehasonlítás